HOME     PRODOTTI     SERVIZI     @-COMMERCE     DOVE SIAMO
Arriva il digitale terrestre DVB-T2: adesso cosa succede ai nostri televisori?                                                             
DVB-T2 o nuovo digitale terrestre
I satelliti per il broadcasting TV offrono la possibilità di accedere ai programmi TV in qualunque località, anche la più ...
Një kanal drejtuar Shqiptarëve kudo që janë: Evropë, Amerikë dhe Australi, Tring International transmeton programet origjinale të kësaj platforme përfshirë këtu spektakleve më të mira, filmave shqiptarë, revistat & formatet televizive më të njohura të prodhuara deri më sot nga Tring.